Poslovna enota JESENICE

NSKG, nepremičninska družba, d.o.o.

Ulica dr. Josipa Tičarja 1, 4280 Kranjska Gora

04 5813 610

info@nepremicnine-smuk.com

http://nepremicnine-smuk.com/

Parcela, Gorenjska, Jesenice

131.500 €

Prodaja|Parcela|Zazidljiva|Velikost: 4270 m2|Velikost parcele: 4270 m2|Šifra: 2137

Podroben opis

Prodaja se zazidljivo zemljišče v velikosti 3074,00 m2 in kmetijsko zemljišče v velikosti 1196,00 m2 na sončni lokaciji z urejenim dostopom in v urejenem naselju.

Zemljišče se lahko razdeli na 2 dela.

Podatki o namenski rabi prostora:

JES 29 Osrednja območja centralnih dejavnosti ( trgovina , storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje)

JES 32– Osrednja območja centralnih dejavnosti ( trgovina , storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje)

 

Vrste dopustnih gradenj:

Gospodarska javna infrastruktura se lahko gradi ( nova gradnja, vzdrževanje)

Zasebna infrastruktura se lahko gradi ( nova gradnja, vzdrževanje)

Vrste dopustnih gradenj oziroma del:

JES 29 Osrednja območja centralnih dejavnosti. Dopustne so gradnjenovih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, nadzidave morajo biti sklednje z razpoložljivim prostorom na parceli

JES 32 Osrednja območja centralnih dejavnosti. Dopustne so gradnjenovih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, nadzidave morajo biti sklednje z razpoložljivim prostorom na parceli

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

STAVBE:

Stanovanjske stavbe

Ne stanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev dopustnih dejavnosti

Velikost in zmogljivosti objektov:

Gabariti:

Pri določanju višine novega slemena je obvezno treba upoštevati silhueto naselja, tako, da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta.