Gorenjska, Jesenice, Planina pod Golico

||||

Splošno

Opis

PRODANO - poteka postopek prodaje

Zazidljivo zemljišče v velikosti 425,00 m2 na sončni in ravni lokaciji z urejenim dostopom v Planini pod Golico – PRODAMO.

 

Strateški prostorski načrt:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice ( Uradni list RS, št. 110/2013, 57/2017 )

 

Podatki o namenski rabi prostora:

PPGC 4 – Območja stanovanj

 

Vrste dopustnih dejavnosti:

Poleg bivanja so dopustne dejavnosti tudi kmetijstvo, trgovina, gostinstvo, ( tudi turistične nastanitvene kapacitete – apartmaji ), poslovne storitvene in druge dejavnosti.

 

Vrste dopustnih gradenj oziroma del:

V skladu s splošnimi pogoji odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.
 

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

STAVBE:

Stanovanjske stavbe

Ne stanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev dopustnih dejavnosti

Velikost in zmogljivosti objektov:

Gabariti:

Višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 40 cm) ali K+P+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren.

 

 

 

 

Kontakt

PE: Jesenice

Cesta maršala Tita 36, 4270 Jesenice