Zemljišče zazidljivo

Cena:
44.400€
 • koroska-bela
 • Zemljišče
 • 0 -sobno
 • 848 m2
Lastnosti:
 • 0 -sobno
 • Lep razgled
 • Mirna lokacija
 • Sončna lokacija
 • Zazidljivo zemljišče
Kontakt:
Dani

20 listings

Ogled profila
Kontaktirajte nas
Opis nepremičnine:
šifra oglasa:  1850
transakcija: prodaja
država: Slovenija
lokacija:  Koroška Bela
velikost:  848 m2

KOROŠKA BELA Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 848 m2, na izredno sončni lokaciji na Koroški Beli, PRODAMO.

Zemljišče je sestavljeno iz dveh parcel. Je sorazmerne ugodne oblike, pod naklonom in zelo sončno.

Do zemljišča je urejen dostop iz glavne občinske ceste in preko nove poti.

Prodajalec bo uredil tudi kanalizacijski vod.

Zemljišče se nahaja v območju redko naseljenih hiš, z razgledom na Koroško Belo.

Iz lokacijske informacije za gradnjo izhaja:

Osnovna namenska raba S – območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.

Podrobnejša namenska raba SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali spremljajočim dejavnostim, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.

Vrste dopustnih dejavnosti: poleg bivanja so dopustne tudi druge dejavnosti (poslovne in turistične – nastanitveni prostori oziroma apartmaji), razen proizvodnje in kmetijstva: površina prostorov za druge dejavnosti je lahko do neto 100 m2;

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji: etažnost objektov do največ K+P+1+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm) pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren.

Oblikovanje zunanje podobe objekta: strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemena je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi okoliških objektov; kritine naj bodo temnih barv ( sive, do grafitno sive, opečne rdeče barve) in ne smejo biti odsevne.

Osvetlitev podstrešnih prostorov in mansard je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovanje.

POGOJ NAKUPA:

Prodajalec ima z posrednikom sklenjeno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami za plačilo 2% provizije + DDV.

Pogoj prodajalca za kupca pri nakupu nepremičnine je plačilo posredniku za opravljene storitve posredovanja v višini 2% + DDV. Kupec ob nakupu posredniku plača 2% provizije + DDV.

 

Območje nepremičnine:
Cena:
44.400€
Lastnosti:
 • 0 -sobno
 • Lep razgled
 • Mirna lokacija
 • Sončna lokacija
 • Zazidljivo zemljišče