Izdelava pogodb in popoln prenos lastništva

Vsak pravni posel zahteva svojo pogodbo, zato vam izdelamo predkupne, prodajne, darilne, menjalne, najemne pogodbe, anekse k pogodbam ter vse ostale pogodbe s področja nepremičnin.

Več info
Svetovanje

Vsaka nepremičnina je zgodba zase. Poznati je treba njeno vsebino, da lahko uspešno izpeljemo pravni posel. Pri nepremičninskih poslih je izredno pomembno poznavanje pravne ureditve ter posledično tudi zaščite pravic in interesov udeležencev.  Dober nepremičninski strokovnjak vidi dodano vrednost ali prednost, ki jo nepremičnina ponuja, in to tudi ekonomsko upraviči.

Več info
Cenitev tržne vrednosti

Za vas bo nepremičninski posrednik z veljavno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki se dnevno srečuje s kupci in prodajalci nepremičnin sestavil pisno oceno tržne vrednosti vaše nepremičnine.

Več info